AUTOMATYZACJA I INFORMATYZACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

20-21 marca 2019, Łódź

Nowatorskie na polskim rynku spotkanie biznesowe decyzyjnych osób odpowiedzialnych za logistykę magazynową z projektantami, wdrożeniowcami i dostawcami rozwiązań automatycznych oraz systemów IT dedykowanych temu obszarowi

 • 2 dni merytoryczno-biznesowego spotkania, pełne wyżywienie i wieczorne spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników w ramach specjalnego zaproszenia
 • Najważniejsi na polskim rynku dostawcy rozwiązań automatycznych oraz wdrożeniowcy systemów WMS i ERP w jednym miejscu
 • Kilkudziesięciu Uczestników pracujących nad optymalnymi funkcjonalnościami na linii magazyn – zarządca – system IT i automatyzacja procesów
 • Analiza funkcjonalności systemów do zarządzania magazynem – najważniejsze rozwiązania technologiczne dla branży dostępne dla każdego uczestnika

Problemy, którymi zajmiemy się podczas warsztatów

 • Dostępne na rynku i wykorzystywane w polskich magazynach systemy zarządzania – przegląd technologiczny
 • Kluczowe czynniki decydujące o potrzebie wdrożenia rozwiązań automatycznych i systemów IT w konkretnej firmie
 • Jak identyfikować główne problemy, które można rozwiązać dzięki wdrożeniu? Ścieżka analityczna w najważniejszych krokach
 • Czy każdy system da się przystosować do każdej firmy? – Jak projektuje się systemy na indywidualne zamówienie?
 • Czy systemy i technologie podążają za potrzebami użytkowników, ograniczają je, a może kreują?
 • Jednak chcemy wdrożyć system – jakie czekają nas przeszkody i jak sobie z nimi radzić?
 • Jak przeprowadzić wdrożenie? Jaki jest stopień zaangażowania wdrożeniowców, a jaki firmy-klienta, i w jaki sposób wpływa to na normalną pracę przedsiębiorstwa?
 • Efekty wdrożenia systemów i technologii automatyzacji w różnych firmach i różnych branżach – obiektywne i inspirujące studia przypadków.
 • Kiedy integrować systemy, a kiedy zastępować posiadane nowymi? Czy ta operacja musi przynieść szkody, zanim przyniesie korzyści?
 • Czy system może „rosnąć” wraz z nowo pojawiającymi się potrzebami przedsiębiorstw?
 • Wymierne oblicze inwestycji w rozwiązania automatyzacji procesów magazynowych – czyli rachunek zysków i strat.
 • O finansowaniu możliwym i najkorzystniejszym – czy każdego stać na system?

Co zyska każdy uczestnik dzięki warsztatom WarehouseLAB 18.0?

 • Pozna kompletną ścieżkę wdrożeniową technologii IT i rozwiązań automatycznych w magazynie – wykorzysta dobre i złe doświadczenia innych firm
 • Zapoznana się z rozwiązaniami dostępnymi na polskim rynku – w poszukiwaniu najbardziej odpowiedniej dla siebie technologii zbada funkcjonalność poszczególnych rozwiązań
 • Przeanalizuje wspólnie z wdrożeniowcami najbardziej rozpoznawalne systemy WMS, moduły magazynowe ERP oraz technologie automatyzacji procesów magazynowych
 
Partnerzy