Warunki uczestnictwa w warsztatach WarehouseLAB 18.0, 20-21 marca 2019 r.

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach managerskich WarehouseLAB 18.0 jest:
- zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej
wydarzenia WarehouseLAB 18.0 – rejestracja za pomocą formularza nie jest jednoznaczna z
ostatecznym uczestnictwem w warsztatach,
- otrzymanie ostatecznego potwierdzenia uczestnictwa (wpisania na listę uczestników) od
konsultanta 4Content Sp. z o.o. drogą mailową i telefoniczną – tylko otrzymanie imiennego
potwierdzenia jest warunkiem wzięcia udziału w warsztatach,

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego nieprzyjęcia zgłoszenia chęci udziału w
warsztatach za pomocą formularza rejestracji.

3. Termin rejestracji upływa 19.03.2019 r.

4. Organizator w ramach uczestnictwa zapewnia:
- udział w 2 dniach warsztatów WarehouseLAB 18.0, we wszystkich panelach tematycznych,
- 1 nocleg w pokoju 1-os. z pierwszego na drugi dzień warsztatów,
- przerwy kawowe, napoje, lunch,
- wieczorną kolację biznesową (pierwszego dnia warsztatów),
- pełne materiały szkoleniowe,
- certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w warsztatach do 1 marca 2019 r. włącznie, uczestnik
nie poniesie żadnych kosztów. Jeżeli uczestnik po tym terminie zrezygnuje z uczestnictwa lub nie
pojawi się na spotkaniu i nie weźmie udziału w warsztatach (również opuści je przed zakończeniem
lub nie weźmie udziału we wszystkich panelach warsztatowych), może zostać obciążony kosztami
operacyjnymi w wysokości 590 zł netto + 23% VAT za osobę, na podstawie wystawionej mu faktury.

6. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy (należy ten fakt
uzgodnić z Organizatorem warsztatów najpóźniej na 2 dni przed terminem warsztatów).

7. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania warsztatów, Organizator niezwłocznie
poinformuje o tym fakcie uczestników.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu i tematyce warsztatów
 
Partnerzy