Warsztaty managerskie WarehouseLAB 18.0


1. Kilka fundamentalnych zasad udanego wdrożenia – czego pominąć nie można

 • Biznesowe uzasadnienie inwestycji – czy faktycznie potrzebujemy konkretnego rozwiązania, czy nasza struktura logistyczna jest na niego gotowa?
 • Krytyczne wymagania do wdrożenia systemu automatycznego oraz systemu WMS – specyfika prowadzonej działalności, rodzaje procesów magazynowych, integracja z posiadanymi systemami i innymi peryferiami
 • Całkowity koszt utrzymania systemu – cena licencji i wdrożenia to najbardziej przewidywalne wydatki, a co poza nimi?
 • Innowacyjne rozwiązania i technologie potrzebują nowych koncepcji zarządzania magazynem – inwestycja w automatyzację jako wieloletni proces rozbudowy i optymalizacji funkcjonowania magazynu
 • Moduł magazynowy w systemie ERP lub oprogramowanie dedykowane do zarządzania konkretnymi technologiami – może warto jedynie zmodyfikować już posiadane narzędzia?
 • WMS w ujęciu dynamicznym – wybór systemu inteligentnego, dostosowującego się do ciągłego rozwoju magazynu. Czy nieograniczona funkcjonalność technologii jest tylko mrzonką?

2. Jak to wszystko wyglądało u innych – studia przypadków konkretnych wdrożeń

 • Identyfikacja problemów i wewnętrznych możliwości w odniesieniu do specyfiki i skali działalności konkretnych przedsiębiorstw
 • Założenia ilościowe i jakościowe – co chcemy osiągnąć i jak bardzo wymierne są nasze cele?
 • Dlaczego ten a nie inny system? – wypadkowa wielu oczekiwań i oczekiwań wielu ludzi
 • Oczekiwane funkcjonalności wymagają nowych technologii – RFID, GS1 czy Voice-Directed Work, i towarzyszące im urządzenia
 • Wdrożenie systemu i technologii automatycznych to wdrożenie nowej struktury logistycznej – katalog działań „w” i „poza” magazynem oraz rejestr zdarzeń nieprzewidywalnych
 • Przepływowi towarów powinien towarzyszyć przepływ informacji – czyli WMS i ERP jako źródło statystyk i raportów dla zarządu
 • Ludzie to jednak kluczowy element inwestycji – szkolenie załogi obsługującej i wsparcie zewnętrznych wdrożeniowców na etapie rozruchu
 • Okres przejściowy – kiedy ludzie uczą się nowych rozwiązań, a rozwiązania "uczą" się magazynu
 • Jak i kiedy to wszystko policzyć – kilka wartości bezwzględnych, oczekiwany czas zwrotu, identyfikacja oczywistych korzyści


3. Warsztaty realnych problemów i oczekiwanych innowacji - jakie wsparcie dają technologie automatyzacji i systemy informatyczne w magazynie (przykładowe zagadnienia)

 • Realizacja strategii wydawania towarów z magazynu - wydajność, terminowość, elastyczność
 • Identyfikacja najczęstszych błędów w procesach magazynowych – od szczegółowych informacji po decyzje inwestycyjne w wybrane technologie
 • Organizacja łańcucha dostaw dla konkretnego procesu produkcyjnego (przemieszczanie partii produkcyjnych) – magazyn surowców, półproduktów i produktów gotowych
 • Optymalizacja stanów magazynowych z uwzględnieniem specyfiki działalności i zmian sezonowych
 • Inwentaryzacja magazynu, precyzyjne raportowanie
 • Zwiększenie dokładności kompletacji i zmniejszenie ilości reklamacji – organizacja procesu
 • Optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej – przy wykorzystaniu różnorodnych parametrów systemów składowania i automatyki magazynowej
 • Kontrola i optymalizacja pracy pracowników – obliczanie efektywności, określenie dostępności do danych
 • Aspekt prewencyjny zautomatyzowania magazynu – podniesienie bezpieczeństwa ludzi i wyposażenia, eliminacja błędów w transporcie, składowaniu i kompletacji
 • Przyjmowanie, ewidencja, składowanie i wydawanie ładunków – projekt optymalizacji ruchu w magazynie, wykorzystanie kodów kreskowych, technologii RFID i odpowiednich urządzeń peryferyjnych
 • Realizacja zamówień i wydań z magazynu w integracji z e-sklepem
(Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji w tematyce i programie warsztatów)
 

 
Partnerzy